“Deze manier van werken leidt tot zoveel meer eigenaarschap en betrokkenheid.”

Deltion Overmorgen

Visueel advies
Lees Meer

Deltion is een grote ROC instelling met een ruim aanbod in opleidingen, trainingen & cursussen voor jongeren, volwassenen & bedrijven. Deltion werkt toe naar een nieuwe strategie die start vanaf 2020. Daarnaast denken zij middels het project Deltion Overmorgen na over het onderwijs in de ‘verre’ toekomst, dat eveneens input levert voor die nieuwe strategie. Deltion benaderde ons met een adviesvraag met betrekking tot het versterken van de interne communicatie en het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid in het kader van Deltion Overmorgen.

Deltion Overmorgen verloopt incrementeel en zal de komende jaren voortduren. We startten met verschillende meetings op locatie met de regiegroep. Vanuit daar is een visueel projectplan geschetst. Via verschillende interne dwarsverbanden werken wij inmiddels mee aan het project Deltion Overmorgen. We bieden live visuele ondersteuning om samen de inhoud op scherp te stellen en creëren steeds weer nieuwe visuele communicatietools om de medewerkers te betrekken en te informeren.

“Deze manier van werken leidt tot zoveel meer eigenaarschap en betrokkenheid.”

Marije Moerkerk Bestuurssecretaris Deltion

Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met een aantal ontwerpsessies samen met het Directie Overleg en hun lokale partners. Deze sessies creëerden we samen letterlijk zicht op de grove kaders en de onderwerpen die de medewerkers de komende tijd verder gaan laden. De thema’s concretiseren we onder andere in praatplaten, presentaties, clickables en templates. Zo werden de visuals uit deze casus op verschillende manieren gebruikt, zoals bijvoorbeeld hieronder in een mega wall tijdens de medewerkersdagen.

Eén van de toepassingen van de visuals: hier wordt een visuele mega wand met beeldschermen opgezet!

Het resultaat van onze visuele ondersteuning is dat het onderwijs van de toekomst op Deltion het gesprek van de dag is. Stukje bij beetje wordt er een beeld van de toekomst blootgelegd. Doorlopend worden de medewerkers geactiveerd, geïnformeerd, betrokken en uitgenodigd om bij te dragen. Kortom: deze verandering is springlevend én van de mensen zelf!